Clouds
Obrona demokracji
- Wybory europejskie - 6-9 czerwca 

Stawiamy prawa i wolność wszystkich ludzi w centrum wszystkich polityk na rzecz bardziej demokratycznej Unii Europejskiej.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

Obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat

Obrona zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie w UE i podjęcie działańw celu zwalczania cyberprzemocy

Rozporządzenie mające na celu uniemożliwienie państwom członkowskim UE, które nie przestrzegają wartości UE, otrzymywania unijnych pieniędzy

Ograniczenie potencjalnych szkód społecznych przez coraz szerzej stosowane narzędzia decyzyjne sztucznej inteligencji dzięki ustawie o sztucznej inteligencji

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju: przedsiębiorstwa będą ponosić odpowiedzialność za działania swoje lub swoich partnerów biznesowych, które szkodzą ludziom i środowisku

Udało nam się wprowadzić konkretne obowiązki dla posłów w zakresie publikowania informacji o spotkaniach z przedstawicielami państw trzecich lub grup interesu oraz deklarowania swoich aktywów na początku i na końcu każdej kadencji

Zapewniliśmy przyjęcie przez Parlament bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących konfliktów interesów, dochodów dodatkowych, podróży i prezentów, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed korupcją

Ochronę organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego przed atakami rządowymi dzięki inicjatywie nowego transgranicznego statutu UE

Europejską ustawę o wolności mediów i dyrektywę anty-SLAPPS w celu ochrony dziennikarzy oraz obrońców praw człowieka i środowiska przed nieuczciwymi procesami sądowymi

Ograniczenie władzy strażników internetowych dzięki DSA/DMA w celu zwalczania nienawiści i dezinformacji, manipulacyjnych reklam i nadzoru online

Ograniczenie potencjalnych szkód społecznych przez coraz szerzej stosowane narzędzia decyzyjne sztucznej inteligencji dzięki ustawie o sztucznej inteligencji

WCIĄŻ WALCZYMY O

Zapewnienie, że fundusze publiczne przynoszą korzyści wszystkim obywatelom, a nie autokratom i ich skorumpowanym współpracownikom

Kontynuowanie walki o przejrzystość i uczciwość oraz przeciwko korupcji

Misja poszukiwawczo-ratownicza na Morzu Śródziemnym finansowana i prowadzona przez UE

Przyjmowanie ludzi szukających pomocy z humanitaryzmem i solidarnością, a nie ze strachem

pełna równość kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach zatrudnienia i życia publicznego

Wyślij sobie przypomnienie!