Clouds
Obrona pokoju i praw człowieka
- Wybory europejskie - 6-9 czerwca 

Chcemy zjednoczonej Europy dla pokoju i bezpieczeństwa, świata, w którym jedność przeważa nad narodową izolacją

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

Konsekwentnie wspieraliśmy Ukrainę w jej walce z rosyjską agresją wojenną. Walczyliśmy o sankcje wobec Rosji i wspieraliśmy Ukrainę, aby stała się krajem kandydującym do EU

Uzyskaliśmy większość w Parlamencie Europejskim, który wezwał do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Byliśmy kluczową siłą napędową przyjęcia rozporządzenia zakazującego wprowadzania na rynek UE produktów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej.

Walczyliśmy z niezrównoważonymi i nieuczciwymi umowami handlowymi i inwestycyjnymi.

Ograniczyliśmy handel oprogramowaniem szpiegującym z reżimami autorytarnymi

Prowadziliśmy działania mające na celu ujawnienie i powstrzymanienadmiernego wpływu zagranicznego na instytucje UE

Byliśmy głównymi orędownikami feministycznego i inkluzywnego podejścia do polityki zagranicznej UE

Przekonaliśmy Parlament Europejski do przyjęcia postępowego raportu wzywającego do monitorowania i kontroli eksportu broni na całym świecie na poziomie UE

Po wielu latach sprzeciwu udało nam się doprowadzić do wyjścia UE z Traktatu Karty Energetycznej, które jest zabójczym porozumieniem dla klimatu

WCIĄŻ WALCZYMY O

Zapewnienie, że Unia Europejska pozostanie projektem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, budując Europejską Unię Bezpieczeństwa

Zapewnienie, że UE przeciwstawi się autorytaryzmowi i będzie bronić praw człowieka

Dalsze wspieranie Ukrainy, przyjmowanie nowych członków do UE i pomaganie krajom kandydującym w przygotowaniu się do akcesji

Zachęcanie UE do wzięcia odpowiedzialności za budowanie pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie

Naleganie na zrównoważoną politykę handlową i inwestycyjną UE, która „nie szkodzi” i nie odbywa się kosztem praw człowieka

Zniesienie weta krajowego, aby UE mogła skutecznie pracować i mówić jednym głosem w polityce zagranicznej i innych kluczowych obszarach

Uniezależnienie się energetyczne i uzyskanie większej kontroli nad kluczowymi technologiami i łańcuchami dostaw, dzięki czemu UE będzie bezpieczniejsza i niezależna od autokratów

Promowanie działań zewnętrznych UE uwzględniających aspekt płci

Przeciwstawianie się nadmiernemu priorytetowemu traktowaniu migracji w polityce zagranicznej i rozwojowej

Wyślij sobie przypomnienie!