Clouds
Uratuj naszą planetę
- Wybory europejskie - 6-9 czerwca 

Chcemy świata, który zachowanaszą planetę dla przyszłych pokoleń i stawia zdrowie i dobre samopoczucie w centrum uwagi naszego społeczeństwa.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DLA CIEBIE

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD W WALCE O KLIMAT

  • Wprowadzenie Europy na drogę do społeczeństwa neutralnego dla klimatu i o zerowym poziomie zanieczyszczeń, bez zostawiania nikogo w tyle
  • Zwiększenie udziału energii odnawialnej, obniżenie rachunków za energię dla konsumentów i zmniejszenie naszej zależności od Putina i innych zagranicznych autokratów.
  • Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, który pomoże ludziom obniżyć rachunki za energię, wyremontować domy i zwiększyć dostępność transportu publicznego
  • Nowe prawo UE mające na celu przyspieszenie renowacji budynków w Europie
  • Utworzenie nowej naukowej rady doradczej w celu sprawdzenia, jak przyszłe przepisy UE wpłyną na klimat

OCHRONA PRZYRODY

  • Ustawa o regeneracjiprzyrody, która ochroni i odtworzyprzyrodę
  • Sankcje karne dla sprawców przestępstw przeciwko środowisku
  • Walka z wylesianiem poprzez zapewnienie, że produkty, które importujemy na rynek UE, nie powodują wylesiania w żadnym miejscu na świecie.

ZMNIEJSZENIE NASZEGO ŚLADU EKOLOGICZNEGO

  • Nowe prawo UE mające na celu walkę z greenwashingiem w odniesieniu do produktów wprowadzanych na rynek UE.
  • Unijny podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla w kraju producenta w celu obniżenia emisyjności importu stali, cementu, aluminium i nawozów.
  • Zaprzestanie eksportu odpadów plastikowych z UE do krajów trzecich
  • Zapewnienie, że wszystkie nowe pojazdy wprowadzane na rynek UE po 2035 r. będą bezemisyjne, a praktycznie wszystkie nowe ciężarówki do 2040 r

WCIĄŻ WALCZYMY O

Ogromny plan inwestycyjny o wartości co najmniej 200 miliardów euro rocznie w celu ochrony ludzi i zasobów naturalnych planety

Unia Europejska bez zanieczyszczeń, z oddychającym powietrzem, czystą wodą i towarami konsumpcyjnymi wolnymi od toksyn

Przywrócenie natury i odbudowa cennych ekosystemów, które są obecnie zagrożone

Zbudowanie w 100% odnawialnego systemu energetycznego do 2040 r., który będzie chronił klimat i stworzy dwa miliony nowych miejsc pracy

Przeznaczenie jednej trzeciej budżetu UE na rolnictwo przemysłowe i inwestowanie w zrównoważone rol nictwo

Zwiększenie dostępności zdrowej żywności po uczciwych cenach zarówno dla konsumentów, jak i producentów

Utrzymanie niebezpiecznych pestycydów, takich jak glifosat, z dala od naszych pól

Tworzenie milionów dobrych miejsc pracy w sektorach takich jak budownictwo, energetyka i transport

Zakończenie spekulacji żywnością, która zmusza ludzi do głodu, podczas gdy handlowcy osiągają rekordowe zyski

Rozszerzenie transportu publicznego i obniżenie cen biletów

Wycofanie wszystkich dotacji na paliwa kopalne od 2025 r

Inwestowanie w izolację domów

Dobrostan zwierząt i domaganie się zakończenia praktyk wyzysku

Wyślij sobie przypomnienie!