Clouds
Apărați pacea și drepturile omului
- Alegeri Europene - 6-9 iunie 

Ne dorim o Europă unită pentru pace și securitate, o lume în care unitatea prevalează asupra izolării naționale.

Ce am realizat pentru tine

Am sprijinit în mod constant Ucraina în lupta sa împotriva războiului de agresiune al Rusiei. Am luptat pentru sancțiuni împotriva Rusiei și am sprijinit Ucraina pentru a deveni o țară candidată

Am obținut majoritate în Parlamentul European pentru a cere încetarea focului în Gaza

Am fost principalii promotori ai adoptării regulamentului de interzicere pe piața UE a produselor fabricate prin muncă forțată

Am luptat împotriva acordurilor comerciale și de investiții nesustenabile și neloiale

Am restricționat comerțul cu programe de spionaj cu regimuri autoritare

Am condus eforturile de demascare și de respingere a influenței străine nejustificate asupra instituțiilor UE

Am fost principalii susținători ai unei abordări feministe și incluzive a politicii externe a UE

Am obținut adoptarea de către Parlamentul European a unui raport progresist care solicită monitorizarea și controlul la nivelul UE a exporturilor de arme în întreaga lume.

Am reușit să scoatem UE din Tratatul privind Carta Energiei după mulți ani în care ne-am opus acestui acord ucigator pentru climă.

Continuăm să luptăm pentru

Asigurarea faptului că Uniunea Europeană rămâne un proiect pentru pace și securitate, construind o Uniune Europeană de Securitate

Garantarea faptului că UE se opune autoritarismului și apără drepturile omului

Continuând să sprijine Ucraina, să primească noi membri în UE și să ajute țările candidate să se pregătească pentru aderare

Impulsionând UE să își asume responsabilitatea de actor în domeniul consolidării păcii, în special în Orientul Mijlociu

Să insiste asupra unor politici comerciale și de investiții durabile ale UE, care să nu dăuneze și să nu afecteze drepturile omului

Eliminarea drepturilor de veto naționale, astfel încât UE să poată lucra în mod eficient și să vorbească pe o singură voce în materie de politică externă și în alte domenii-cheie

devină independentă din punct de vedere energetic și să dobândească un control mai mare asupra tehnologiilor vitale și a lanțurilor de aprovizionare, ceea ce va face UE mai sigură și mai independentă față de autocrați

Promovarea unei acțiuni externe a UE care să țină seama de egalitatea de gen

Să se opună prioritizării excesive a migrației în politica externă și de dezvoltare

Trimite-ți o notificare de aducere-aminte to vot!