Clouds
Construiește o societate incluzivă”
- Alegeri Europene - 6-9 iunie 

Milităm pentru o societate anti-discriminare în care fiecare, indiferent de sex sau orientare sexuală, vârstă, etnie sau religie, poate trăi o viață demnă și împlinită.

Ce am realizat pentru tine

PE declară UE o „zonă de libertate LGBTIQ”

Mai mult echilibru între femei și bărbați în consiliile de administrație ale companiilor și mai multă egalitate de gen în procesul decizional al întreprinderilor

Apărarea clară a sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în UE și luarea de măsuri pentru combaterea violenței cibernetice

Adoptarea unui plan de acțiune al PE privind egalitatea de gen

Aducerea cu succes a perspectivei feministe în prim-planul politicii externe

Consolidarea măsurilor de incluziune în cadrul programului Erasmus+

Cardul european pentru persoanele cu handicap

Directivele privind organismele de promovare a egalității, care stabilesc pentru prima dată standarde comune obligatorii din punct de vedere juridic privind funcționarea și competențele organismelor de promovare a egalității la nivelul UE. Acesta este un pas important pentru o mai bună punere în aplicare a legislației UE în materie de egalitate de tratament și pentru a ne asigura că societățile noastre devin mai egal

Continuăm să luptăm pentru

Lupta neobosită împotriva tuturor formelor de discriminare și de ură

Apărarea dreptului la protest și lupta împotriva criminalizării activiștilor și a organizațiilor societății civile

Promovarea autodeterminării și a autonomiei corporale prin garantarea accesului la recunoașterea legală a genului, la asistență medicală transsexuală și la contracepție

Garantarea accesului la avorturi sigure și legale și recunoașterea drepturilor sexuale și reproductive ca drepturi fundamentale

Oprirea violenței împotriva femeilor și fetelor de pretutindeni și sporirea sprijinului acordat victimelor

Asigurarea faptului că bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă

Trimite-ți o notificare de aducere-aminte to vot!