Clouds
- Alegeri Europene - 6-9 iunie 

REALIZĂRI

OBIECTIVE

Ce am realizat pentru tine

SALVAREA CLIMEI NOASTRE (PACTUL VERDE EUROPEAN)

 • Plasarea Europei pe calea unei societăți neutre din punct de vedere climatic și cu poluare zero, care să nu lase pe nimeni în urmă, prin impulsionarea Comisiei să adopte un „Pact Verde” European, un plan pentru Europa de abordare a dublei crize climatice: a biodiversității și a poluării
 • Creșterea energiei regenerabile până la 45% până în 2030 Acest lucru va contribui la reducerea facturilor la energie pentru consumatori și la reducerea dependenței noastre de Putin și de alți autocrați străini.
 • Un nou Fond Ssocial pentru Cclimă care pentru să a-i ajutea pe oamenii să- își reducă facturile la energie, să-șisă își renoveze locuințele și care să sprijine transportul public accesibil
 • O nouă lege a UE pentru a accelera renovarea clădirilor din Europa
 • Un nou consiliu științific consultativ pentru a verifica modul în care viitoarele legi ale UE afectează clima
 • Piața UE a carbonului a fost consolidată pentru a se asigura că sectoarele industrial și energetic plătesc pentru emisiile lor Ambele sectoare ar trebui să fie complet decarbonizate până în 2039
 • O nouă lege a UE pentru a reduce emisiile de metan din sectorul energetic Metanul este chiar mai periculos decât CO2 pe termen scurt și este în prezent responsabil pentru o treime din încălzirea globală
 • O nouă lege a UE pentru eliminarea treptată a gazelor cu efect de seră foarte puternic (F-gas) care sunt utilizate în frigidere, aer condiționat sau pompe de căldură

PROTEJAREA NATURII

 • O lege privind refacerea naturii pentru a proteja și reface natura, asigurându-se că cel puțin 20% din suprafața terestră și maritimă a UE va fi refăcută până în 2030
 • Sancțiuni penale pentru autorii de infracțiuni împotriva mediului
 • O nouă lege a UE care să garanteze că produsele importate nu cauzează defrișări în nicio parte a lumii
 • Comisia a făcut două propuneri pentru a îmbunătăți sănătatea solurilor și rezistența pădurilor din UE. Legea UE privind sănătatea solurilor și legea UE privind monitorizarea pădurilor vor fi negociate de Parlament și Consiliu după alegerile europene.
 • Am condus acuzațiile împotriva conservatorilor și liberalilor pentru a repara politicile agricole defectuoase ale UE

REDUCEREA AMPRENTEI NOASTRE

 • O nouă lege a UE pentru a lupta împotriva „greenwashing” pentru produsele introduse pe piața UE
 • Un nou Drept la Reparații pentru a asigura accesul ușor și accesibil la piese de schimb, astfel încât să nu mai trebuiască să aruncați dispozitivele de fiecare dată când se strică
 • O taxă de carbon la frontiera UE, pentru a decarboniza importurile de oțel, ciment, aluminiu sau îngrășăminte
 • Am oprit exportul de deșeuri de plastic din UE către țări terțe
 • O nouă lege a UE pentru a ne asigura că produsele introduse pe piața UE nu provin din despăduriri

DECARBONIZAREA TRANSPORTURILOR

 • De la 1 ianuarie 2024, industria transportului maritim a început să plătească pentru emisiile sale Transportul maritim va fi , de asemenea, supus unor noi obiective privind emisiile
 • Toate autoturismele, furgonetele și autobuzele noi introduse pe piața UE după 2035 vor fi cu emisii zero, iar până în 2040, practic toate camioanele noi
 • O nouă legislație a UE pentru a accelera instalarea stațiilor de încărcare electrică în întreaga Europă
 • O nouă legislație a UE pentru a reduce impactul asupra mediului al bateriilor utilizate în mobilitatea electrică, în special prin creșterea gradului de reciclare a bateriilor și a componentelor acestora

BUNĂSTAREA ANIMALELOR

 • Am obținut crearea unei comisii de anchetă care să investigheze cazurile de cruzime în timpul transportului de animale în Europa. În urma acestei anchete, Comisia a propus noi norme pentru a proteja bunăstarea animalelor în timpul transportului. Această propunere va fi negociată după alegerile europene.

Continuăm să luptăm pentru

Un plan de investiții masive în valoare de cel puțin 200 de miliarde de euro pe an pentru a proteja oamenii și planeta

O Uniune Europeană cu poluare zero, cu aer respirabil, apă curată și bunuri de consum fără substanțe toxice

Aducerea înapoi a naturii și refacerea ecosistemelor prețioase care sunt astăzi amenințate

Construirea unui sistem energetic 100% regenerabil până în 2040, care va proteja clima și va crea două milioane de noi locuri de muncă

Preluarea unei treimi din bugetul UE cheltuit astăzi pentru agricultura industrială și investirea în schimb în agricultura durabilă

Facilitarea accesului la alimente sănătoase la prețuri echitabile, atât pentru consumatori, cât și pentru producători

Eliminarea pesticidelor periculoase, cum ar fi glifosatul, de pe câmpurile noastre

Crearea a milioane de locuri de muncă sigure în sectoare precum construcțiile, energia și transporturile

Încetarea speculațiilor cu privire la produsele alimentare, care obligă oamenii să sufere de foame, în timp ce comercianții obțin profituri record

Extinderea transportului public și reducerea prețului biletelor

Eliminarea treptată a tuturor subvențiilor pentru combustibilii fosili începând cu anul 2025

Investiții în izolarea locuințelor

Bunăstarea animalelor și încetarea practicilor de exploatare

REALIZĂRI

OBIECTIVE

Ce am realizat pentru tine

Adoptarea unei rezoluții privind venitul minim, pentru care am fost raportori și în care am solicitat o directivă privind venitul minim (a se vedea documentul de poziție al Grupului Verts/ALE)

Adoptarea transparenței salariale, care va obliga angajatorii să facă publice informațiile privind salariile angajaților lor și să stabilească criterii pentru determinarea nivelurilor salariale fără prejudecăți de gen

Înființarea unui Fond Social pentru Climă, care să contribuie la combaterea sărăciei în domeniul energiei și al transporturilor prin sprijin direct pentru venituri și investiții pe termen lung

Directiva privind lucrătorii de pe platforme: am reușit să facem să fie adoptată o poziție parlamentară puternică pentru a contribui la eliminarea falselor activități independente și pentru a asigura o muncă decentă pentru milioane de lucrători de pe platforme

Un apel pentru interzicerea deconectărilor (în declarația de la Porto)

Crearea Platformei Europene de Combatere a Lipsei de Adăpost a devenit o realitate datorită activității grupului nostru, împreună cu angajamentul de a pune capăt lipsei de adăpost până în 2030

Obiectivele bugetare obligatorii în materie de climă și biodiversitate și DNSH – Am reușit să negociem ca cel puțin 30% din bugetul total al UE și din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene să sprijine obiectivele climatice, în creștere de la o țintă de 20% în CFM 2014-2020. De asemenea, am reușit pentru prima dată să negociem obiective specifice pentru cheltuielile bugetare ale UE în ceea ce privește prevenirea declinului biodiversității, cu un obiectiv de 7,5% pentru cheltuielile anuale în anul 2024 și cu un obiectiv de 10% pentru 2026 și 2027. În plus, principiul „fără daune semnificative” este ancorat în bugetul UE.

Politica de coeziune – mai ecologică și mai favorabilă incluziunii ca niciodată – În cadrul inițiativei noastre „Verzi/ALE”, noua politică de coeziune 21-27 integrează principii generale care trebuie respectate pentru a primi finanțare: respectarea Cartei drepturilor fundamentale, inclusiv egalitatea de gen și integrarea, nediscriminarea și dezvoltarea durabilă, inclusiv protecția clime. O altă victorie este excluderea cheltuielilor dăunătoare prin intermediul fondurilor de coeziune, cum ar fi depozitele de deșeuri, energia nucleară, incineratoarele de deșeuri, sau sunt eliminate treptat.

Dispoziții solide în materie de mediu și de stat de drept pentru Facilitatea de reziliență și de recuperare (RFF) – Am reușit să includem o dispoziție solidă privind daunele semnificative ca parte a punerii în aplicare a RFF pentru a preveni impactul negativ asupra mediului și a climei. În mod similar, am făcut presiuni pentru un stat de drept puternic în mod condiționat și am luptat pentru a nu plăti banii UE țărilor care își încalcă obligațiile privind statul de drept

Legea privind serviciile digitale (DSA): Acest text, adoptat în ianuarie 2022, conține măsuri menite să protejeze drepturile fundamentale consolidate în mediul digital, cum ar fi libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de asociere, având în vedere modelele de afaceri ale platformelor online care mizează pe manipularea țintită a persoanelor prin amplificarea conținutului. DSA reprezintă un pas de referință în politica digitală europeană. Aceasta a atras atenția noastră, deoarece DSA vizează stabilirea unor norme de răspundere pentru conținutul legal și ilegal Ca urmare a votului, platformele online foarte mari trebuie să se supună unor evaluări de risc, să fie supuse unor audituri obligatorii și să permită accesul cercetătorilor științifici și al ONG-urilor la datele platformei lor. Nu numai atât, platformelor online le este interzis să utilizeze modele întunecate

Directiva privind lucrătorii platformelor: Grupul nostru a reușit să includă îmbunătățiri cruciale în text, în ciuda lobby-ului intensiv al industriei pentru a pune în pericol acordul în ultimul moment. Printre aceste îmbunătățiri se numără nu numai faptul că platformele nu se pot sustrage responsabilităților prin subcontractarea lucrătorilor, ci și solicitarea de transparență în ceea ce privește sistemele de monitorizare și de luare automată a deciziilor de către algoritmi. Ca urmare, decizia de a concedia pe cineva trebuie să fie întotdeauna luată de un om, iar lucrătorii vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește sistemele de luare a deciziilor prin consultare și negociere colectivă

Legea privind inteligența artificială: Poziția PE, adoptată în iunie 2023, include interdicții pentru identificarea biometrică la distanță în spațiile publice, atât în timp real, cât și post, precum și interzicerea recunoașterii emoțiilor, a poliției predictive, a categoriei biometrice și a creării de baze de date de recunoaștere facială prin răzuirea internetului. Acestea au fost solicitări politice cheie din partea noastră. De asemenea, am reușit să obținem norme ad-hoc pentru modelele fundamentale (cum ar fi ChatGPT) și pentru inteligența artificială de uz general, inclusiv pentru raportarea privind mediul. În cele din urmă, o altă victorie importantă a fost includerea unei evaluări obligatorii a impactului asupra drepturilor fundamentale de către toți furnizorii de sisteme de inteligență artificială cu risc ridicat înainte de utilizare

Legea privind datele: Ne-am asigurat că oamenii au un control mult mai bun asupra datelor pe care le generează prin utilizarea dispozitivelor conectate – de la dispozitive de urmărire a activității fizice la aspiratoare inteligente și până la mașini conectate. Producătorii vor avea nevoie de acordul lor înainte de a putea primi oricare dintre aceste date, Acest lucru asigură că datele cu caracter personal sunt în continuare protejate. Utilizatorii pot partaja cu ușurință datele și cu alți furnizori de servicii, dacă doresc acest lucru. Acest lucru introduce o separare între achiziționarea unui produs și posibila intrare ulterioară în servicii în contextul utilizării acestuia și, prin urmare, creează condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri și start-up-uri pe viitoarele piețe de date

Succesul Președinției Comisiei, care mizează pe succesul său în ceea ce privește lansarea și punerea în aplicare a „Pactului verde european”, este succesul nostru

Fondul de redresare Covidi de 750 de miliarde de euro: așa cum am susținut de mult timp, pentru prima dată în istoria sa, UE a împrumutat în comun o sumă semnificativă pentru a stimula investițiile publice. e-am asigurat, de asemenea, că cel puțin 37% din fonduri sunt cheltuite pentru priorități ecologice și că niciuna dintre finanțări nu aduce prejudicii semnificative mediului înconjurător

Încărcător comun: în octombrie 2022 au fost adoptate norme pentru stabilirea unui încărcător comun pentru telefoane mobile, tablete, aparate foto și alte tipuri de dispozitive similare. Împreună cu separarea, adică vânzarea separată a dispozitivului și a încărcătorului, acest lucru va duce la reducerea deșeurilor electronice

Cadru de reglementare cuprinzător pentru cripto-active pentru a proteja fondurile consumatorilor împotriva fraudelor, cu norme solide de trasabilitate pentru a preveni spălarea banilor sau evaziunea de sancțiuni

Impozitul excepțional al UE pe companiile producătoare de combustibili fosili în timpul crizei energetice

Impozitul minim al UE pentru multinaționale: cel puțin 15% impozit pe profit, nu mai zero!

Crearea unei autorități europene de combatere a spălării banilor și norme mai stricte, astfel încât oligarhii ruși și crima organizată să nu-și mai poată ascunde iahturile și vilele

Continuăm să luptăm pentru

Standarde minime de protecție a organizațiilor societății civile în toate statele membre ale UE

Un venit minim la nivelul UE suficient pentru a menține oamenii în afara sărăciei, indiferent dacă aceștia au sau nu un loc de muncă.

Permanentizarea asigurării de șomaj pentru a proteja lucrătorii în perioadele de criză economică

Stoparea exploziei chiriilor, investind în locuințe accesibile și publice și sprijinind controlul chiriilor acolo unde este necesar pentru a proteja chiriașii

Permițându-le tinerilor să pornească pe cont propriu în viață cu locuințe la prețuri accesibile și cu toate condițiile necesare pentru o viață independentă

Drepturile sindicatelor și rolul lor democratic esențial

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea faptului că tranziția ecologică nu lasă niciun lucrător în urmă

Recunoașterea lucrătorilor de pe platformele online ca lucrători și interzicerea stagiilor neplătite

Un impozit minim pe câștigurile de capital și un impozit pe avere la nivelul UE

Încetarea evaziunii fiscale a multinaționalelor

REALIZĂRI

OBIECTIVE

Ce am realizat pentru tine

Am sprijinit în mod constant Ucraina în lupta sa împotriva războiului de agresiune al Rusiei. Am luptat pentru sancțiuni împotriva Rusiei și am sprijinit Ucraina pentru a deveni o țară candidată.

Am obținut majoritate în Parlamentul European pentru a cere încetarea focului în Gaza

Am luptat împotriva acordurilor comerciale și de investiții nesustenabile și inechitabile

Am restricționat comerțul cu programe de spionaj cu regimuri autoritare

Am condus eforturile de demascare și de respingere a influenței străine nejustificate asupra instituțiilor UE

Am fost principalii susținători ai unei abordări feministe și incluzive a politicii externe a UE

Am obținut adoptarea de către Parlamentul European a unui raport progresist care solicită monitorizarea și controlul la nivelul UE a exporturilor de arme în întreaga lume

Ne aflăm în prima linie în ceea ce privește prioritatea acordată afacerilor și drepturilor omului, în vederea promovării unui comportament sustenabil și responsabil al întreprinderilor în cadrul lanțurilor valorice globale și pentru a ne asigura că produsele care provoacă defrișări sau sunt fabricate prin muncă forțată nu sunt vândute în UE

Am reușit să evidențiem în mai multe rapoarte de țară și rezoluții tendințele autocratice ale anumitor regimuri și consecințele acestora pentru UE

Am fost primii care au ridicat și suntem în continuare cei mai deschiși în ceea ce privește problema ecocidului și a consecințelor acestuia în Ucraina, ca urmare a războiului

Am fost primii care au cerut un embargo total asupra importurilor de combustibili fosili și nucleari din Rusia

Am condus apelurile pentru un regim de sancțiuni la nivelul UE care să vizeze persoanele responsabile de marea corupție din afara UE

Am reușit să scoatem UE din Tratatul privind Carta Energiei după mulți ani în care ne-am opus acestui acord ucigator pentru climă

Continuăm să luptăm pentru

Asigurarea faptului că Uniunea Europeană rămâne un proiect pentru pace și securitate, construind o Uniune Europeană de Securitate

Garantarea faptului că UE se opune autoritarismului și apără drepturile omului

Incurajând UE să își asume responsabilitatea de actor în domeniul consolidării păcii, în special în Orientul Mijlociu

Continuarea sprijinului acordat Ucrainei, primirea de noi membri în UE și sprijinirea țărilor candidate în vederea pregătirii pentru aderare

Insistând asupra unor politici comerciale și de investiții durabile ale UE, care să nu dăuneze și să nu afecteze drepturile omului

Devenind independenți din punct de vedere energetic și obținând un control mai mare asupra tehnologiilor vitale și a lanțurilor de aprovizionare, ceea ce face ca UE să fie mai sigură și independentă față de autocrați

Eliminarea dreputirlor de veto naționale, astfel încât UE să poată lucra în mod eficient și să poată vorbi cu o singură voce în materie de politică externă și în alte domenii-cheie

Devenind independenți din punct de vedere energetic și obținând un control mai mare asupra tehnologiilor vitale și a lanțurilor de aprovizionare, ceea ce face ca UE să fie mai sigură și independentă față de autocrați

Promovarea unei acțiuni externe a UE care să țină seama de egalitatea de gen

Să se opună prioritizării excesive a migrației în politica externă și de dezvoltare

REALIZĂRI

OBIECTIVE

Ce am realizat pentru tine

Ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul

Adoptarea Directivei privind prezența femeilor în consiliile de administrație, care reprezintă un prim pas către un echilibru mai mare între femei și bărbați în consiliile de administrație ale întreprinderilor și un impuls pentru o mai mare egalitate între femei și bărbați în procesul de luare a deciziilor în cadrul întreprinderilor

Prezentarea de către Comisie a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; adoptarea unei poziții a Parlamentului care a consolidat propunerea Comisiei, prin includerea unor infracțiuni penale suplimentare, precum și a unor măsuri de protecție, sprijin și prevenire consolidate, inclusiv propunerea noastră de stabilire a unor planuri naționale de acțiune și de sprijin specializat pentru victimele violenței cibernetice. Textul a fost diluat semnificativ în timpul negocierilor cu Consiliul și vom continua să luptăm pentru cele mai înalte standarde împotriva violenței de gen în UE în următoarea legislatură

Am continuat acest demers în recenta directivă privind violența împotriva femeilor și fetelor (VAWG), garantând că femeile și fetele vor fi în siguranță în fața abuzurilor și hărțuirii online

Am construit un sprijin puternic în cadrul Parlamentului și am adoptat un raport privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, am condus, pe rezoluții ale PE care denunță reacția de respingere a SDSR: cum ar fi rezoluțiile americane privind Texas și Roe vs Wade, interzicerea rezoluției privind educația sexuală în Polonia și zonele libere LGTBIQ+

Combaterea hărțuirii sexuale prin intermediul unei susțineri consecvente cu rețeaua #MeTooEP, deputații europeni vor fi obligați să urmeze o formare obligatorie împotriva hărțuirii, pentru a combate hărțuirea sexuală și pentru a avansa sprijinul acordat victimelor în PE

Rapoarte privind raportul referitor la discriminarea intersectorială în UE

Rezoluție privind dezincriminarea universală a homosexualității

Drepturile LGBTIQ+: PE care declară UE o „zonă de libertate LGBTIQ” și propunere pentru protejarea drepturilor copiilor din familiile curcubeu în situații transfrontaliere

Femeile și fetele cu dizabilități: Verzii/ALE au făcut presiuni pentru interzicerea sterilizării forțate în cadrul violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Directiva antidiscriminare (în curs de elaborare)

Consolidarea măsurilor de incluziune în cadrul programului Erasmus+

Promovarea limbilor minoritare

Bugetarea în funcție de gen: datorită inițiativei grupului nostru, va fi acum posibil ca viitoarele bugete ale UE să fie mai echitabile pentru toate genurile. După toate presiunile noastre, CE a creat o metodologie pentru a pune în aplicare bugetarea în funcție de gen pentru fondurile UE, iar PE intenționează să o adopte și pentru bugetul său intern

Integrarea dimensiunii de gen: Verzii/ALE au fost raportorii PE pentru egalitatea de gen și cei care au făcut presiuni pentru dezvoltarea și adoptarea unui plan de acțiune al PE privind egalitatea de gen

A fost esențială în promovarea includerii dimensiunii de gen în agenda climatică în cadrul FEMM în dosare-cheie, cum ar fi Directiva privind eficiența energetică, Strategia UE pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, raportul privind aspectele de gen ale crizei costului vieții și ale sărăciei energetice și a subliniat, de asemenea, situația dificilă a femeilor și a mediului în activitatea recentă privind strategia UE în domeniul textil și o rezoluție care promovează lupta împotriva schimbărilor climatice în cadrul Comisiei ONU privind statutul femeii

Politica externă feministă: Primul raport prin care se solicită UE și statelor membre să elaboreze o politică externă feministă care să contureze măsurile-cheie ale acesteia (femei, pace, securitate)

Continuăm să luptăm pentru

Lupta neobosită împotriva tuturor formelor de discriminare și de ură

Apărarea dreptului la protest și lupta împotriva criminalizării activiștilor și a organizațiilor societății civile

Promovarea autodeterminării și a autonomiei corporale prin garantarea accesului la recunoașterea legală a genului, la asistență medicală transsexuală și la contracepție

Garantarea accesului la avorturi sigure și legale și recunoașterea drepturilor sexuale și reproductive ca drepturi fundamentale

Oprirea violenței împotriva femeilor și fetelor de pretutindeni și sporirea sprijinului acordat victimelor

Asigurarea faptului că bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă

REALIZĂRI

OBIECTIVE

Ce am realizat pentru tine

Introducerea de către Comisie a raportului anual privind statul de drept, care conține recomandări adresate tuturor statelor membre cu privire la respectarea valorilor fundamentale ale UE

Adoptarea Regulamentului privind condiționalitatea statului de drept și declanșarea acestuia în cazul Ungariei

Adoptarea condiționalității privind drepturile fundamentale pentru anumite fonduri din Regulamentul privind dispozițiile comune și aplicarea acesteia în cazul Ungariei și Poloniei

Includerea unui domeniu de aplicare personal și a unei definiții largi a participării publice ca parte a directivei anti-SLAPPs: pentru a proteja nu numai jurnaliștii, ci și toate victimele SLAPPs, inclusiv apărătorii drepturilor omului și apărătorii mediului înconjurător

Integrarea protecției jurnaliștilor și a independenței mass-media, în special a transparenței proprietății mass-media și a normelor privind concentrarea pieței mass-media, ca parte a Legii privind libertatea mass-media

Solicitarea de a se pune capăt abuzurilor privind programele spion, de a se stabili reguli clare și de a se stabili garanții bazate pe statul de drept pentru orice utilizare viitoare a unor astfel de sisteme în raportul Pegasus

Asigurarea faptului că Legea privind guvernanța datelor și Legea privind datele nu subminează Regulamentul general privind protecția datelor și nu creează posibilități de colectare a datelor pe ușa din spate

Introducerea unei interdicții privind identificarea biometrică la distanță și a poliției predictive ca parte a poziției PE asupra Legii privind Inteligența Artificială

Adoptarea unei inițiative legislative privind statutul artistului

PE a adoptat cu o majoritate transpartinică INL privind un statut al asociațiilor europene, pentru care grupul nostru a deținut funcția de raportor. Ca urmare a acestei inițiative, Comisia a publicat o propunere legislativă de introducere a unui statut, asupra căreia negocierile sunt în curs de desfășurare

În cooperare cu societatea civilă, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a reușit să determine Comisia să efectueze o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale a Directivei privind transparența reprezentării intereselor în numele țărilor terțe, care se referă la interferența străină și care ar putea avea un impact important asupra organizațiilor societății civile

Responsabilizarea Consiliului și a Comisiei prin intermediul (foarte multor) întrebărilor conexe, propunerilor de audieri, schimburilor de opinii, misiunilor, de exemplu, privind finanțarea migrației, supravegherea frontierelor

Am reușit să insistăm asupra unei evaluări complete a impactului de substituire a Regulamentului privind instrumentalizarea – asigurându-ne că legislația UE care afectează drepturile fundamentale cheie se bazează pe dovezi și îi protejează pe cei mai vulnerabili

Am reușit să insistăm cu succes asupra înființării Grupului de lucru pentru control al Frontex și am condus procesul de redactare a raportului care evidențiază încălcările drepturilor fundamentale

În calitate de raportori, a obținut mandatul ambițios al Parlamentului pentru revizuirea legislației privind migranții rezidenți pe termen lung, pentru a asigura posibilitatea de a se deplasa în întreaga UE pentru muncă și în alte scopuri

Adoptarea și conducerea directivei privind transparența salarială, care va obliga angajatorii să facă publice informații despre salariile angajatorilor și va stabili măsuri pentru eradicarea diferențelor de remunerare în cadrul companiilor

Adoptarea Directivei privind prezența femeilor în consiliile de administrație, care reprezintă un prim pas către un echilibru mai mare între femei și bărbați în consiliile de administrație ale întreprinderilor și un impuls pentru o mai mare egalitate între femei și bărbați în procesul de luare a deciziilor în cadrul întreprinderilor

Prezentarea de către Comisie a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; adoptarea unei poziții a Parlamentului care a consolidat propunerea Comisiei, prin includerea unor infracțiuni penale suplimentare, precum și a unor măsuri de protecție, sprijin și prevenire consolidate, inclusiv propunerea noastră de stabilire a unor planuri naționale de acțiune și de sprijin specializat pentru victimele violenței cibernetice. Textul a fost diluat semnificativ în timpul negocierilor cu Consiliul și vom continua să luptăm pentru cele mai înalte standarde împotriva violenței de gen în UE în următoarea legislatură

Ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul

Am continuat acest demers în recenta directivă privind violența împotriva femeilor și fetelor (VAWG), garantând că femeile și fetele vor fi în siguranță în fața abuzurilor și hărțuirii online

Combaterea hărțuirii sexuale prin intermediul unei susțineri consecvente cu rețeaua #MeTooEP, deputații europeni vor fi obligați să urmeze o formare obligatorie împotriva hărțuirii, pentru a combate hărțuirea sexuală și pentru a avansa sprijinul acordat victimelor în PE

Am construit un sprijin puternic în cadrul Parlamentului și am adoptat un raport privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, am condus, pe rezoluțiile PE care denunță reculul asupra SDSR: cum ar fi rezoluțiile americane privind Texas și Roe vs Wade, pe interzicerea rezoluției privind educația sexuală în Polonia și LGTBIQ+

Rapoarte privind raportul referitor la discriminarea intersectorială în UE

Femeile și fetele cu dizabilități: Verzii/ALE au făcut presiuni pentru interzicerea sterilizării forțate în cadrul violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Drepturile LGBTIQ+: PE care declară UE o „zonă de libertate LGBTIQ” și propunere pentru protejarea drepturilor copiilor din familiile curcubeu în situații transfrontaliere

Rezoluție privind dezincriminarea universală a homosexualității

Directiva antidiscriminare (în curs de elaborare)

Consolidarea măsurilor de incluziune în cadrul programului Erasmus+

Promovarea limbilor minoritare

Bugetarea în funcție de gen: datorită inițiativei grupului nostru, va fi acum posibil ca viitoarele bugete ale UE să fie mai echitabile pentru toate genurile. După toate presiunile noastre, CE a creat o metodologie pentru a pune în aplicare bugetarea în funcție de gen pentru fondurile UE, iar PE intenționează să o adopte și pentru bugetul său intern

Integrarea dimensiunii de gen: Verzii/ALE au fost raportorii PE pentru egalitatea de gen și cei care au făcut presiuni pentru dezvoltarea și adoptarea unui plan de acțiune al PE privind egalitatea de gen

A fost esențială în promovarea dimensiunii de gen în agenda climatică în cadrul Comisiei pentru drepturile femeii în dosare-cheie, cum ar fi Directiva privind eficiența energetică, Strategia UE pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, raportul privind aspectele de gen ale crizei costului vieții și ale sărăciei energetice și a subliniat, de asemenea, situația dificilă a femeilor și a mediului în activitatea recentă privind strategia UE în domeniul textil și o rezoluție care promovează lupta împotriva schimbărilor climatice în cadrul Comisiei ONU privind statutul femeii

Politica externă feministă: Primul raport prin care se solicită UE și statelor membre să elaboreze o politică externă feministă care să contureze măsurile-cheie ale acesteia (femei, pace, securitate)

Directiva CSRD: directiva, în forma adoptată, include norme mai detaliate pentru ca marile companii și IMM-urile cotate la bursă să raporteze și să publice informații cu privire la impactul lor asupra mediului și climei, drepturile sociale și ale lucrătorilor și egalitatea de gen, respectarea drepturilor omului și guvernanța internă a întreprinderilor. Acest lucru va fi însoțit de o implicare sporită a părților interesate din societatea civilă și de un control mai democratic al acțiunilor ulterioare la nivelul U

CSDDD: Poziția PE confirmă introducerea unor standarde obligatorii de durabilitate și de diligență necesară pentru marile companii. Printre principalele victorii ecologice se numără o abordare completă a lanțului valoric (deci nu doar a lanțului de aprovizionare), o listă explicită a efectelor negative asupra mediului, care ar trebui să includă și biodiversitatea și bunăstarea animalelor, răspunderea civilă și accesul la justiție pentru victime și implicarea semnificativă a părților interesate

ECD: Statele membre vor trebui să își adapteze legislația națională pentru a prevedea sancțiuni penale mai mari împotriva companiilor atunci când acestea sunt găsite vinovate de cele mai grave tipuri de infracțiuni penale, comparabile cu ecocidul.

Reforma legislației electorale europene – PE propune liste transnaționale, votul cu 16 și cerințe privind egalitatea de gen : În mai 2022, Parlamentul a adoptat propunerea sa de reformă a legii electorale europene. Verzii/ALE au reușit să includă priorități de lungă durată pentru grupul nostru. În principal, stabilirea unei circumscripții electorale la nivelul UE de 28 de locuri, pe lângă circumscripțiile naționale/regionale, reducerea vârstei de vot la 16 ani și a candidaților la 18 ani în toată Europa. În plus, am insistat pentru stabilirea de liste sau de cote tip fermoar, cu scopul de a asigura egalitatea de gen, precum și prevederi pentru democrația internă a partidelor. Ne-am asigurat, de asemenea, că democrația europeană devine mai accesibilă și mai competitivă. În plus, propunerea Parlamentului conține, de asemenea, prevederi pentru a pune în aplicare hotărârea CEJ în cazul Junqueras, clarificând în continuare că imunitatea este dobândită de la declararea oficială a rezultatelor, fără alte cerințe stabilite de către statele membre

Reforma tratatelor UE – PE a propus reformarea tratatelor și transformarea lor în tratate mai democratice, mai ecologice și mai sociale în iunie 2022, în urma concluziilor Conferinței privind viitorul Europei, Parlamentul a declanșat articolul 48 din TUE prin inițierea procedurii de modificare a tratatelor UE. Am redactat modificări concrete ale tratatelor pe baza rezultatelor COFE și, în cele din urmă, va fi în mâinile Consiliului European să aprobe convocarea unei Convenții cu majoritate simplă. De mult timp, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană pledează pentru reforme substanțiale ale UE care necesită modificarea tratatelor: încetarea unanimității în Consiliu pentru politica fiscală, politica socială și politica externă și de securitate, dreptul de inițiativă al Parlamentului, aplicabilitatea și aplicabilitatea universală a Cartei drepturilor fundamentale a UE, obiective climatice consacrate în tratate, protecția minorităților naționale și consolidarea rolului regiunilor, printre alte reforme

Organismul de etică al UE: raportorul Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană a reușit să obțină pentru prima dată înființarea unui organism de etică al UE pentru instituțiile UE, stabilind standarde comune și asigurând examinarea cazurilor individuale de către experți independenți.

Participarea cetățenilor: Conferința privind viitorul Europei – Pentru a îmbunătăți democrația noastră europeană, avem nevoie de o mai mare participare a cetățenilor. Ne-am luptat din greu pentru a organiza Conferința privind Viitorul Europei. Procesul acesteia și recomandările progresiste reprezintă un succes pentru grupul nostru. Implementarea este acum esențială. De asemenea, în cadrul unui nou raport, luptăm în continuare pentru a consolida participarea cetățenilor în Europa cu o agora permanentă a cetățenilor care să lucreze pe probleme specifice

Cetățenii mobili ai UE: creșterea participării la vot a cetățenilor mobili ai Uniunii – Raportul nostru către Consiliu este cea mai ambițioasă încercare de până acum de a include cât mai mulți europeni în alegerile europene. Ne-am asigurat că informațiile sunt disponibile în toate limbile UE și că secțiile de votare și cabinele de vot sunt accesibile pentru toată lumea. În plus, am inclus un rol instrumental pentru societatea civilă, pentru a contribui la promovarea alegerilor locale și a celor europene

Asigurarea atenției și a urmăririi petițiilor cetățenilor – În cadrul activității din cadrul Comisiei pentru petiții, deputații noștri au fost piloni cheie în a da glas miilor de cetățeni, asociații și ONG-uri care au denunțat prin petiții încălcări ale drepturilor rezultate din încălcări ale legislației UE. Am făcut posibil ca toți acești cetățeni să își prezinte public petițiile în comisia permanentă competentă a Parlamentului European, urmărind o serie de rezoluții (de exemplu, privind protecția drepturilor lucrătorilor, probleme de mediu și sănătate, persoanele LGBTIQ+) și misiuni de informare în diferite state membre

Continuăm să luptăm pentru

Asigurarea faptului că fondurile publice sunt în beneficiul tuturor cetățenilor, nu al autocraților și al acoliților lor corupți

Continuarea luptei pentru transparență și integritate și împotriva corupției

O misiune de căutare și salvare în Marea Mediterană finanțată și condusă de UE

Primirea oamenilor care caută ajutor cu umanitate și solidaritate, nu cu teamă

Egalitatea deplină între bărbați și femei în toate domeniile de ocupare a forței de muncă și în viața publică

Trimite-ți o notificare de aducere-aminte to vot!